Du kan du også!

Forside > Vår filosofi

Vår filosofi

Alle mennesker har ressurser og evner som er viktige. Alle mennesker greier å ta disse i bruk bare forholdene er lagt til rette.

Vi har tro på menneskers evne til å tilegne seg kunnskap, og at alle har noe viktig å bidra med. Ikke alle lærer på samme måte og i samme tempo, men grunnlaget for at læring skal skje er bl.a at man har et læringsmiljø som er trygt og forutsigbart.

Vår jobb er å være tilretteleggere og veiledere. Vi prøver gjennom sosiale prosesser å etablere et godt læringsmiljø, som også stiller krav til våre deltakere. Vi opplever at dette får våre deltakere til å vokse i den læringsprosessen de er inne i.

MINAR    (+47) 75 13 60 30    minar@minar.no
Sjursen Design 2015