Konkrete ønsker eller behov? Vi hjelper deg å dekke disse!

Tilrettelegging

Har du eller din bedrift behov for skreddersøm på opplæringen? Vi kan være med i hele prosessen, fra å avklare opplæringsbehov til å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæringen.

Studieteknikk

Læringsstrategier, bruk av tankekart

 

Lese- og skriveteknikker

Ta kontakt for mer informasjon.

 

BKA / VOXles mer
Basiskompetanse i data, trening på lese-, skrive- regneferdigheter

 

Bedriftsintern opplæring

Ta kontakt for mer informasjon.

 

Muntlig kommunikasjon

Ta kontakt for mer informasjon.

 

Norsk for arbeidsinnvandrere

Innføring i begreper knyttet til konkret arbeidssted/arbeidsområde

 

Generelle datakurs

Excel, Word, PowerPoint.

Kurs settes opp på forespørsel.

 

MINAR utarbeider og gjennomfører skreddersydd opplæring både på grunnleggende og videregående nivå. Minar har høyt fokus på kvalitet og læringsutbytte. Fornøyde kunder er helt avgjørende for oss, og derfor gjennomfører vi jevnlige deltaker - og kundeevalueringer av våre kurs. Slike evalueringer gir oss gode tilbakemeldinger på hva som fungerer, og gir oss mulighet til stadig å gjøre våre kurs bedre.

 

Ta kontakt for mer informasjon om våre tilbud.

MINAR    (+47) 75 13 60 30    minar@minar.no
Sjursen Design 2015