Velprøvde løsninger og kurs for gode resultater!

Forside > Kurs > Datakortet

Kurs > Aktiv ungdom

Aktiv ungdom er et program Minar gjennomfører på oppdrag fra NAV. Programmet har som mål å gi unge som har falt ut av videregående opplæring og som er uten arbeid, en ny sjanse til å komme tilbake til skole eller arbeidsliv.

<< TILBAKE

Programmet går over et halvt år. I første del av programmet (4 uker)skal du ved hjelp av dyktige veiledere, og ulike kartlegginger finne din vei videre mot ditt mål, og i fase 2 (22 uker) starter du på denne veien. Mens du er deltaker i programmet blir du fulgt opp av din veileder. Når programmet er over, skal du være enten i skole, jobb eller i annen meningsfylt aktivitet.

 

Minar samarbeider tett med NAV, Oppfølgingstjenesten, Karrieresenter og Opplæringskontor i gjennomføringen av dette programmet.

Aktiv ungdom har 15 plasser og starter opp flere ganger i året.

 

Vil du vite mer, ta kontakt med oss på Minar eller med NAV Rana.

MINAR    (+47) 75 13 60 30    minar@minar.no
Sjursen Design 2015