1,1 millioner nordmenn leser så dårlig at de har problemer med å mestre kravene i arbeidslivet

Lese- og skrivevansker

Forskning viser at hele 20% av grunnskolens elever har lærevansker. 25% dropper ut av videregående skole første året, derav 36% på yrkesfag. Forskning viser også at 4 av 10 voksne nordmenn har dårlig eller meget dårlig tallforståelse.

Test deg selv

NetPed i Kristiansand har utviklet en "test deg selv" som du kan prøve. Dette er ikke et testverktøy som påviser lese- eller skrivevansker, men den kan gi en pekepinn på at du kan ha vansker i lesing, skriving eller regning. Ønsker du mer informasjon om testing eller utredning så tar du kontakt oss.

Kartlegging, testing og opplæring

MINAR gjennomfører utredning av lærevansker samt tilrettelagt opplæring for voksne med lærevansker - både på grunnleggende nivå, videregående skoles nivå (allmenn, yrkesfag) samt støtte til Universitets/høyskolestudier.

MINAR    (+47) 75 13 60 30    minar@minar.no
Sjursen Design 2015