Positiv og stabil! Våre fremste verdier!

MINAR

MINAR er en stiftelse med et ikke ervervsmessig formål, etablert i 1997. Stiftelsens formål er å:

  • Være et senter for veiledning og opplæring forankret i en humanistisk-pedagogisk tradisjon
  • Bygge opp og utvikle samarbeid med aktuelle partnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Bygge opp og videreutvikle kompetanse i flerkulturell sammenheng, og fremme mellomkulturell forståelse og toleranse

Pedagoger
På MINAR jobber det fem engasjerte og dyktige pedagoger. MINARs visjon og oppgave er - ut fra de behovene og forutsetningene den enkelte person og virksomhet har – å tilrettelegge på en best mulig måte for læring, vekst og utvikling. Det forutsetter at vi hele tiden sørger for å evaluere og få tilbakemeldinger på vår virksomhet, og søke utfordringer og se mulige forbedringsområder.

 

Bedriftskurs

MINAR arrangerer også kurs for bedrifter (se eksisterende kurs og skreddersydde kurs). De senere årene har vi særlig jobbet med basiskompetansen i flere bedrifter i Rana og omegn. I dette arbeidet har vi hatt et nært samarbeid med VOX under programmet BKA.

MINAR    (+47) 75 13 60 30    minar@minar.no
Sjursen Design 2015